KOMUNIKAT nr 1 Zarządu ROD "Chemik" dnia 07.01.2019 r.

  1. Dyżury członków Zarządu ROD w m-cu Styczeń

    a/ dyżur 26 Stycznia 2019 od godz. 10:00 do godz. 12:00

    1. Opłaty za Energię należy regulować co 2 miesiące. Dotyczy szczególnie tych działkowiczów, którzy korzystają z dużej ilości kWh i przekraczają wniesione wpłaty zaliczki, ( odczyt energii odbył  się  23 grudnia  2018 r,  podczas dyżuru można dowiedzieć się o należnościach do zapłaty),

      W przypadku zainteresowania wolnymi działkami można się kontaktować z Prezesem ROD tel. 605 328 128 (wykaz wolnych działek wykazano w komunikacie Nr 7 w 2018).

ZARZĄD ROD