KOMUNIKAT nr 10 Zarządu ROD "Chemik" dnia 27.10.2018 r.

 1. Dyżury członków Zarządu ROD w m-cach listopad i grudzień

  a/ dyżur  10 listopad  2018 od godz. 10:00 do godz. 12:00
  b/ dyżur  28 listopad 2018 od godz. 15:00 do godz. 17:00
  c/ dyżur  8 grudzień  2018 od godz. 10:00 do godz. 12:00

  d/ dyżur 19 grudzień 2018 od godz. 15:00 do godz. 17:00

  1. Opłaty za Energię należy regulować co 2 miesiące. Dotyczy szczególnie tych działkowiczów, którzy korzystają z dużej ilości kWh i przekraczają wniesione wpłaty zaliczki, ( odczyt energii odbędzie  się po 15 grudnia  2018 r,  podczas dyżuru można dowiedzieć się o należnościach do zapłaty),
  2. W  związku z dużą ilością zużycia wody wielu działkowców wykorzystało swój limit zaliczki tj. 10m3 proszę o uregulowanie należności na bieżąco (dotyczy zapominalskich),
  3. W przypadku zainteresowania wolnymi działkami można się kontaktować z Prezesem ROD tel. 605 328 128 (wykaz wolnych działek wykazano w komunikacie Nr 7).

ZARZĄD ROD