KOMUNIKAT nr 3 Zarządu ROD "Chemik" dnia 31.01.2019 r.

w sprawie terminu Walnego Zebrania i puszczenia wody na działki

  1. 13 kwietnia 2019 r Walne Zebranie godz. 11:00 pierwszy termin, godz. 11:30 drugi termin
  2. 5 kwietnia od godz. 15:00 do godz. 18:00 wyłożenie dokumentów przed Walnym Zebraniem
  3. Termin puszczenia wody ustala się na dzień 6 kwietnia 2019 godz. 12.00

 

 

Uwaga !!! daty podane w komunikacie nr 2 dotyczące Walnego Zebrania i puszczenia wody należy traktować jako nieaktualne

 

ZARZĄD ROD