ZARZĄD ROD
Wyciągi z uchwał podjętych przez Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze w dniu 16.04.2016 r. - zapraszamy zakładka ogłoszenia

1. KOMUNIKAT Nr 2 z dnia 24.03.2016 w sprawie dyżurów na m-c kwiecień 2016

2 kwietnia 2016 r od godz. 11:00 do godz. 14:00
8 kwietnia 2016 r od godz. 15:00 do godz. 17:00 wyłożenie materiałów
na zebranie dot: Walnego Zebrania na dzień 16.04.2016 r
20 kwietnia 2016 r od godz. 15:00 do godz. 17:00
30 kwietnia 2016 r od godz. 10:30 do godz. 13:30

2. W dniu 02 kwietnia godz. 12:00 przewidywany termin puszczenia wody na działki

3. Po 20 lutym br. – zostanie na tablicach wywieszony wykaz działek, na których to
działkowcy będą zobowiązani dokonać wymiany wodomierza w 2016 r.
Przed wymianą należy zgłosić hydraulikowi rozplombowanie starego wodomierza i po wymianie
zaplombowanie nowego wodomierza.
4. Na stronie internetowej OZ PZD z dn. 21 luty 2016 r. ukazał się komunikat w sprawie: – zastosowany ryczałt za zużytą wodę, w/w komunikat zostanie wywieszony na tablicach ROD

5. Kto nie dokona wymiany wodomierza, będzie rozliczany wg ryczałtu.

ZARZĄD ROD