KOMUNIKAT nr 3 Zarządu ROD "Chemik" dnia 31.01.2019 r.

w sprawie terminu Walnego Zebrania i puszczenia wody na działki

 1. 13 kwietnia 2019 r Walne Zebranie godz. 11:00 pierwszy termin, godz. 11:30 drugi termin
 2. 5 kwietnia od godz. 15:00 do godz. 18:00 wyłożenie dokumentów przed Walnym Zebraniem
 3. Termin puszczenia wody ustala się na dzień 6 kwietnia 2019 godz. 12.00

 

Uwaga !!! daty podane w komunikacie nr 2 dotyczące Walnego Zebrania i puszczenia wody należy traktować jako nieaktualne

ZARZĄD ROD

 

KOMUNIKAT  nr 2 Zarzadu ROD "Chemik" z dnia 26.01.2019 r.

 1. Dyżury członków Zarządu ROD w m-cu luty-marzec
  a/ dyżur 16 luty 2019 od godz. 10:00 do godz. 12:00
  b/ dyżur 6 marzec 2019 od godz. 15.00 do godz. 17.00
  c/ dyżur 16 marzec 2019 od godz. 10.00 do godz. 12.00

  Termin puszczania wody ustala się na dzień 1 kwietnia 2019  godz. 12.00

  Uwaga!!! Dotyczy Walnego zebrania:

  1/ 29 marca od godz. 15.00 do godz. 18:00 wystawienie dokumentów przed Walnym Zebraniem
  2/ 6 kwietnia 2019 Walne Zebranie godz.11:00 pierwszy termin, godz. 11.30 drugi termin

  Opłaty za Energię należy regulować co 2 miesiące. Dotyczy szczególnie tych działkowiczów, którzy korzystają z dużej ilości kWh i przekraczają wniesione wpłaty zaliczki, (odczyt energii odbył się 23 grudnia 2018 r, podczas dyżuru można dowiedzieć się o należnościach do zapłaty),

  Najbliższy odczyt energii nastąpi w m-cu lutym 2019 pod koniec 2 dekady m-ca
  W przypadku zainteresowania wolnymi działkami można się kontaktować z Prezesem ROD tel. 605 328 128 (wykaz wolnych działek wykazano w komunikacie Nr 7 w 2018).

ZARZĄD ROD

 

 

KOMUNIKAT  nr 1 Zarzadu ROD "Chemik" z dnia 07.01.2019 r.

Dyżury członków Zarządu ROD w m-cu Styczeń

a/ dyżur 26 Stycznia 2019 od godz. 10:00 do godz. 12:00

 1. Opłaty za Energię należy regulować co 2 miesiące. Dotyczy szczególnie tych działkowiczów, którzy korzystają z dużej ilości kWh i przekraczają wniesione wpłaty zaliczki, ( odczyt energii odbył  się  23 grudnia  2018 r,  podczas dyżuru można dowiedzieć się o należnościach do zapłaty),

  W przypadku zainteresowania wolnymi działkami można się kontaktować z Prezesem ROD tel. 605 328 128 (wykaz wolnych działek wykazano w komunikacie Nr 7 w 2018).

 

 

 

 2019

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE 2018
OGŁOSZENIA ARCHIWALNE 2017

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE 2016

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE 2015
OGŁOSZENIA ARCHIWALNE 2014