KOMUNIKAT  nr 10 z dnia 07.11.2017 r.

w sprawie dyżurów Członków Zarządu od 15.11.2017 r. do 13.12.2017 r

- 15.11.2017 godz. 15:00 – 17:00
- 22.11.2017 godz. 15:00  - 17:00
- 02.12.2017  godz. 11:00  - 13:00
- 13.12.2017  godz. 15:00  - 17:00

 

Komunikat Nr 9 z dnia 2 października 2017 r.


1. Zgodnie z uchwałą Nr 94/2017 z dnia 28.09.2017 Zarządu ROD "Chemik", informuję się wszystkich użytkowników posiadających wodomierze, iż w dniu 31 października 2017 r. zostanie zamknięta woda na okres zimy.
2. Informuję się ponadto, iż w dniach 21 i 22 października 2017 będą dokonywane odczyty wodomierzy przez Członków Zarządu ROD lub wyznaczone osoby przez Zarząd, a zatem obecność działkowiczów w tych dniach jest obowiązkowa.

Uwaga! woda może być zamknięta wcześniej z powodu wystąpienia ewentualnych przymrozków.

 

KOMUNIKAT Nr 8 z dnia 9 wrzesień 2017 r.

ZGODNIE Z ZALECENIEM WALNEGO ZEBRANIA W SPRAWIE CISZY NA DZIAŁKACH ORAZ UCHWAŁĄ ZARZĄDU ROD „CHEMIK” NR 75/2017 Z DNIA 10.07.2017 r. INFORMUJE SIĘ , IŻ OD GODZINY 16:00 W SOBOTĘ DO GODZINY 06:00 RANO W PONIEDZIAŁEK JEST CAŁKOWITY ZAKAZ UŻYWANIA  PIŁ SPALINOWYCH, KOSIAREK, PODKASZAREK , WSZELKIEGO SPRZĘTU, KTÓRY MOŻE ZAKŁÓCAĆ SPOKÓJ I CISZĘ NA DZIAŁKACH.
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ZAKAZ ZOBOWIĄZUJE WSYSTKICH DZIAŁKOWCÓW DO STAŁEGO PRZESTRZEGANIA.

ZARZĄD ROD

 

KOMUNIKAT Nr 6 z dnia 19.08.2017 r.
w sprawie dyżurów Członków Zarządu od 30.08.2017 r. do 28.10.2017 r.

1. 30.08.2017 godz. 15:00 – 17:00
2. 13.09.2017 godz. 15:00 - 17:00
3. 23.09.2017 godz. 10:00 - 13:00
4. 30.09.2017 godz. 10:00 - 13:00
5. 11.10.2017 godz. 15:00 - 17:00
6. 21.10.2017 godz. 10:00 - 13:00
7. 28.10.2017 godz. 10:00 - 13:00

 

KOMUNIKAT ROD nr 5 z dnia 31.07.2017 r

1. Dyżury członków Zarządu w miesiącu sierpniu:

- 05.08.2017 r od godz. 10:00 do godz. 13:00

- 16.08.2017 r od godz. 15:00 do godz. 18:00


KOMUNIKAT ROD nr 4
APEL  DO  DZIAŁKOWCÓW  ROD  CHEMIK

W ZWIĄZKU Z CAŁKOWITYM BRAKIEM ZAINTERESOWANIA TYM CO SIĘ DZIEJE NA DZIAŁKACH, WYCHODZĘ Z APELEM DO TYCH, KTÓRYM ZALEŻY NA TYM ABY DZIAŁKI   FUNKCJONOWAŁY W MIARĘ NORMALNIE PROSZĘ O POMOC W PRACACH NA RZECZ OGRODÓW.
SĄ POTRZEBNI LUDZIE DO PRAC PRZY CZYSZCZENIU ROWÓW, DO KOMISJI LUSTRACYJNEJ, DO KOMISJI PROBLEMOWEJ, DO PRAC PORZĄDKOWYCH ORAZ  KONSERWACYJNYCH NA OGRODACH.
BRAK JEST GOSPODARZY OD TRZECH LAT !
TEL. KONTAKTOWY: 605 328 128

DYŻURY ZARZĄDU W MIESIĄCU LIPIEC 2017:

- 29.07.2017 od godz. 10:00 do godz. 13:00

 JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINA SIĘ O ZMIANIE CENY ZA  WODĘ OD PIERWSZEGO LIPCA 2017 z 3,02m2 NA 3,63m2

 

 

KOMUNIKAT Nr 3

              ZARZĄD  ROD  CHEMIK  W  POLICACH

Wyciągi  z  uchwał  podjętych  przez  Walne  Zebranie Sprawozdawcze dnia 08.04.2017 rok.

Uchwała nr.  1/2017 w sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania z działalności  Zarządu  ROD ,,Chemik” za  2016 rok -nie zatwierdziła.

Uchwała nr. 2/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego wraz  z załącznikami Zarządu ROD ,,Chemik”  za 2016 rok – sprawozdanie  zostało  zatwierdzone.


Uchwała  nr. 3/2017 w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania z działalności  Komisji Rewizyjnej  ROD ,,Chemik” za  2016 rok  - sprawozdanie  zostało zatwierdzone.

Uchwała  nr. 4/2017 w sprawie planu pracy  na 2017 rok  z  załącznikami  do  uchwały  ROD ,,Chemik” – plan  pracy został  zatwierdzony.

Uchwała nr. 5/2017 w sprawie wysokości opłaty  ogrodowej i terminu  jej wnoszenia – uchwała  została zatwierdzona.
Walne zebranie  sprawozdawcze członków  ROD ,,Chemik”  postanawia na podstawie  statutu ROD  uchwalić  wysokość  opłaty ogrodowej  w  kwocie  0,75 groszy od m2 powierzchni  działki  na  działalność  statutową  nie pokrytą  ze  składki  członkowskiej , dotyczącą bieżących  prac  konserwacyjno – remontowych, koszty  zarządzania ogrodem, koszty  funkcjonowania  ogrodu.

 

 

 

 

 

 

 

 


Uchwała nr. 6/2017 w sprawie wysokości opłaty energetycznej oraz zaliczki  na  pobór energii elektrycznej i  terminu ich  wnoszenia – uchwała została  zatwierdzona.

 1. Ustala  się opłatę energetyczną w wysokości 25,00 zł. od działki
 2. Każdy użytkownik ponosi opłatę z tytułu korzystania z energii elektrycznej  na podstawie  wskazań  indywidualnych  podliczników wg. stawek brutto  obowiązujących w  Zakładzie Energetycznym. Opłatę należy  uiścić w  terminie 7 dni  od  przekazania  przez Zarząd  informacji  o  wysokości  tej opłaty.
 3. Ustala się  wnoszenie  opłaty zaliczkowej za  pobór energii elektrycznej w wysokości  35,00zł. w terminie do 30czerwca 2017
 4. Opłatę energetyczną opłacają  działkowcy  w  ROD, których działki  są  podłączone  do  sieci  energetycznej ogrodu.
 5. Małżonkowie posiadający  prawo  do  tej  samej  działki  opłacają jedną  opłatę  energetyczną  i  jedną  zaliczkę  za  pobór  energii elektrycznej.


Uchwała nr. 7/2017
w sprawie wysokości opłaty  wodnej oraz  zaliczek za  pobór wody  i  terminu jej  wnoszenia – uchwała  została zatwierdzona.

 1. Opłatę wodną  opłacają działkowcy , których działki są podłączone  do sieci  ogrodowej  wodnej w kwocie  39,19 zł. od działki.
 2. Do zaliczkowego  rozliczania  dla  posiadaczy wodomierza  ustala się  opłatę  za pobór  wody  w  ilości  10 m3. Cena za 1m3  wody wynosi 3,02 zł.
 3. Dla osób  nie posiadających  wodomierzy  opłata  wynosi 50 groszy  za m2 działki.
 4. Działkowiec który  nie  przekaże odczytu poboru  wody z  wodomierza po  zakończeniu  sezonu  2017  zostanie  rozliczony odpowiednio  według ryczałtu  i  jest  zobowiązany  wnieść  taką  opłatę  do dnia  31.12.2017.

Uchwała nr.8/2017 w sprawie  wysokości  opłaty  za  wywóz  odpadów  komunalnych – uchwała została zatwierdzona.

Ustala  się  opłatę  za  wywóz  odpadów  komunalnych  za  2017 rok w wysokości  77,02 zł. od  działki. Opłatę za wywóz  śmieci  działkowiec  zobowiązany jest  wpłacić w terminie do 30.06.2017.

Uchwała  nr. 9/2017  w  sprawie wyboru  dokooptowanych  członków organu  PZD. Uchwała  została   zatwierdzona.

Uchwała nr. 10/2017 w sprawie  preliminarza  finansowego  na 2017 rok -  Uchwała  została  zatwierdzona.

Uchwała nr. 11/2017 w  sprawie  opłaty  za pompę  wodną – Uchwała  została  zatwierdzona.

Walne Zebranie Sprawozdawcze  postanawia przyjąć  opłatę roczną  za utrzymanie  pompy  oraz konserwację  16,77 zł.

Uchwała nr. 12/2017 w sprawie  terminu i  sposobu  dokonywania opłat w sezonie  2017  tylko  przez  konto  bankowe  ogrodu.

ZARZĄD ROD

 

KOMUNIKAT Nr 2

Zarząd ROD Chemik w  Policach z dnia 21.04.2017 r. informuje:

 1. W dniu 26.04.2017 w godzinach od 10:00 - 12:00 i od godz. 15:00 - 17:00 będą wydawane dowody opłat za działki w kiosku przy bramie głównej.
 2. W dniu 26.04.2017 w godzinach od 14:00 - 17:00   dyżur członków Zarządu w budynku działkowca.
 3. W dniu 27.04.2017 zostaną podane dodatkowe terminy na tablicach ogłoszeń  w sprawie wydawania dowodów opłat  i terminy dyżurów  członków Zarządu.

W dniu 1 i 2  kwietnia odbyły się odczyty liczników elektrycznych w szafkach.
W dowodach wpłat jest podany stan odczytu, od którego to opłata za 1kWh wynosi 0,55 zł do odwołania.

 

KOMUNIKAT Nr 1

 

ZARZĄD ROD

 2017

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE 2016
OGŁOSZENIA ARCHIWALNE 2015
OGŁOSZENIA ARCHIWALNE 2014