Skład Zarządu ROD im"Chemik" w roku 2015

1.Prezes - Ryszard Malinowski
2.Wiceprezes - Leon Michałowski
3.Skarbnik - Jerzy Biniaszczyk
4.Sekretarz - Hałucha Ewa
5.Członek Zarządu – Bolesław Wieczorek

 


Komisja rewizyjna ROD

1. Małgorzata Dróżdż
2. Magdalena Kotniewicz
3. Bożena Margol - Otulak